ข่าวประชาสัมพันธ์ 

พฤษภาคม 13, 2024

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEE IEEM 2024)

International Conference on Industrial Engineering […]
เมษายน 24, 2024

Invitation to the Supporting University, Article Submission, and Request for Logo Usage Permission at 10th IEEE International Smart Cities Conference, IEEE-ISC2-2024

IEEE Smart Cities และสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิ […]
ตุลาคม 11, 2023

Engineering Student Talent Award (ESTA 2023)

  Engineering Student Talent Award (ESTA 2023 […]

งานวิจัยและประเมินผล

งานบริการวิชาการ

งานพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ข่าวการประชุมวิชาการ 

ข่าวทุนวิจัย  

เอกสารเผยแพร่  

รางวัลงานวิจัย  

ภาพกิจกรรม  

พฤษภาคม 13, 2024

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEE IEEM 2024)

International Conference on Industrial Engineering […]
ธันวาคม 12, 2018

The 10th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems

  รายละเอียดเพิ่มเติม : http://icictes.kasets […]
ธันวาคม 12, 2018

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THA 2019

The objective is to provide a platform for researc […]
กรกฎาคม 24, 2014

ขั้นตอนและแบบฟอร์มการเสนอผลงานในต่างประเทศ

ขั้นตอนการนำเสนอผลงาน (แก้ไข 1 มี.ค.55) IRD-OP (เอ […]
กรกฎาคม 23, 2014

เชิญส่งผลงานเกี่ยวกับหญ้าแฝกเพื่อประกวดชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards และ The Vetiver Nrtwork International Awards

ด้วยเครือข่ายหญ้าแฝกประเทศเวียดนาม (Vietnam Vetive […]