ข่าวทุนวิจัย

สิงหาคม 2, 2022

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) สำหรับทุนสนับสนุนงานมูลฐาน Fundamental fund ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิ […]
กรกฎาคม 21, 2022

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดทำวารสารพัฒนบริ […]
กรกฎาคม 20, 2022

เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้จัดทำวารสารวิทยสารส […]
กรกฎาคม 6, 2022

โครงการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนภายนอก

ประชาสัมพันธ์โครงการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื […]
มิถุนายน 28, 2022

สมาคมวิจัยวัสดุ ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลที่สมควรรับรางวัลนักวิจัยวัสดุดีเด่น นักวิจัยวัสดุรุ่นใหม่ดีเด่นและรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยวัสดุ ประจำปี 2565

ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลที่สมควรรับรางวัลนักวิจัยวัสดุด […]
พฤษภาคม 26, 2022

ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2565 (2022 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers)

The National Research Forundation of Korea (NRF) ส […]