รางวัลงานวิจัย

พฤษภาคม 15, 2023

แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ประชุม คำพุฒ

ฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการขอแสดงความยินดีกับ ผ […]
พฤษภาคม 2, 2023

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รางวัลในงาน “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva”

ฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับน […]
ตุลาคม 17, 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัล ผลการประกวดต่างประเทศ เวที Taiwan Innotech Expo2022 (TIE2022)

ฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับน […]
ตุลาคม 10, 2022

🎉🎉🎉🎊🎡 ฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 🎡🎊🎉🎉🎉

ฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับน […]
พฤษภาคม 20, 2022

ฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ประชุม คำพุฒ และคณะ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัล Outstanding Innovation Award ในเวที “Malaysia Technology Expo 2022″(MTE 2022) ซึ่งจัดขึ้น ณ ประเทศมาเลเซีย ในรูปแบบออนไลน์

ฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม […]
เมษายน 28, 2022

โครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) สําหรับทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental fund) ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยแ […]