ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รางวัลในงาน “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva”

ฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย 

ที่ได้รับรางวัลในงาน “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva”

ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2566