ข้อมูลการติดต่อ

 

ฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตึก 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์)
39 ม.1 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
E-mail : research@en.rmutt.ac.th
Tel : 0 2549 3558 , 0 2549 3578    Fax : 0 2549 4449

 

แผนที่