ข่าวประชาสัมพันธ์ 

พฤษภาคม 13, 2024

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEE IEEM 2024)

International Conference on Industrial Engineering […]
เมษายน 24, 2024

Invitation to the Supporting University, Article Submission, and Request for Logo Usage Permission at 10th IEEE International Smart Cities Conference, IEEE-ISC2-2024

IEEE Smart Cities และสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิ […]
ตุลาคม 11, 2023

Engineering Student Talent Award (ESTA 2023)

  Engineering Student Talent Award (ESTA 2023 […]

งานวิจัยและประเมินผล

งานบริการวิชาการ

งานพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ข่าวการประชุมวิชาการ 

ข่าวทุนวิจัย  

เอกสารเผยแพร่  

รางวัลงานวิจัย  

ภาพกิจกรรม  

ตุลาคม 11, 2023

Engineering Student Talent Award (ESTA 2023)

  Engineering Student Talent Award (ESTA 2023 […]
พฤษภาคม 8, 2023

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 19 “Wisdom for Entrepreneurial Society & Internationalization”

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าร่วมนำเ […]
พฤศจิกายน 4, 2022

เชิญชวนส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ

เชิญชวนส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมส […]
ตุลาคม 17, 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัล ผลการประกวดต่างประเทศ เวที Taiwan Innotech Expo2022 (TIE2022)

ฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับน […]
กันยายน 28, 2022

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 (TNIAC2023)

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลง […]