แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ประชุม คำพุฒ

ฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชุม คำพุฒ

ในงาน “The 34 International Invention, Innovation & Technology Exhibition” (ITEX 2023) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2566

ที่ได้รับรางวัล รางวัลเหรียญทอง และ รางวัลพิเศษ จาก INNOPA

เรื่อง “Sandless concrete pavement: Reinforced concrete pavement uses stone as the aggregate 100 percent”

(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บพข.)

รางวัล รางวัลเหรียญทอง

เรื่อง “High-strength hemp crete reinforced with limestone dust”

(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก Talent Mobility)