ข่าวประชาสัมพันธ์ 

พฤษภาคม 13, 2024

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEE IEEM 2024)

International Conference on Industrial Engineering […]
เมษายน 24, 2024

Invitation to the Supporting University, Article Submission, and Request for Logo Usage Permission at 10th IEEE International Smart Cities Conference, IEEE-ISC2-2024

IEEE Smart Cities และสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิ […]
ตุลาคม 11, 2023

Engineering Student Talent Award (ESTA 2023)

  Engineering Student Talent Award (ESTA 2023 […]

งานวิจัยและประเมินผล

งานบริการวิชาการ

งานพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ข่าวการประชุมวิชาการ 

ข่าวทุนวิจัย  

เอกสารเผยแพร่  

รางวัลงานวิจัย  

ภาพกิจกรรม  

ตุลาคม 11, 2023

Engineering Student Talent Award (ESTA 2023)

  Engineering Student Talent Award (ESTA 2023 […]
พฤษภาคม 19, 2022

ฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ชุมชน ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ฝ่ายวิจัยฯ ลงพื้นที่ชุมชน ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบิน […]
มิถุนายน 29, 2018

โครงการ Engineering Lab Talk

โครงการ Engineering Lab Talk  จัดขึ้นในวันที่ 29 ม […]
กรกฎาคม 5, 2014

โครงการฝึกอบรมด้าน Process Operations สำหรับอุตสาหกรรมเคมี

โครงการฝึกอบรมด้าน Process Operations สำหรับอุตสาห […]
กรกฎาคม 5, 2014

โครงการการใช้โปรแกรมเพื่อบริหารสายงานผลิตสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

โครงการการใช้โปรแกรมเพื่อบริหารสายงานผลิตสำหรับอุต […]