ข่าวประชาสัมพันธ์ 

พฤษภาคม 15, 2023

แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ประชุม คำพุฒ

ฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการขอแสดงความยินดีกับ ผ […]
พฤษภาคม 8, 2023

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 19 “Wisdom for Entrepreneurial Society & Internationalization”

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าร่วมนำเ […]
พฤษภาคม 2, 2023

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รางวัลในงาน “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva”

ฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับน […]

งานวิจัยและประเมินผล

งานบริการวิชาการ

งานพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ข่าวการประชุมวิชาการ 

ข่าวทุนวิจัย  

เอกสารเผยแพร่  

รางวัลงานวิจัย  

ภาพกิจกรรม